PROTOarchive, en ny platform för dina designprototyper.

PROTOarchive, en ny platform för dina designprototyper. | Grafisk | design | Utveckling

måndag 18 november 2013 : Då var det slutligen dags att maila ut till det svenska design-comunityt och berätta om vår stora lansering.

PROTOarchive är ett nytt webbaserat bibliotek där designers och arkitekter i Sverige kan ladda upp bilder och information om deras designprototyper. Det är menat att bli en värdefull resurs för journalister, möbeltillverkare och andra som är intresserade av nya idéer som trycker utmanat gränserna för möbeldesign.

Läs mer här