Utveckling och interaktionsdesign - Red Panda CMS.

Utveckling och interaktionsdesign - Red Panda CMS | Interaktionsdesign | Kod
Utveckling och interaktionsdesign - Red Panda CMS | Interaktionsdesign | Kod
Utveckling och interaktionsdesign - Red Panda CMS | Interaktionsdesign | Kod

När jag startade upp webbyrån så hade jag en idé om att bygga mitt eget CMS (står för Content Management System). Alltså min egen grund att bygga webbsidor på. Jag hade många idéer om hur jag ville att mitt CMS skulle fungera och skred till verket med en testversion.

Nu använder jag mitt Panda CMS framgångsrikt till alla sidor jag bygger, och genom åren har jag fått många komplimanger över hur lätt det är att förstå sig på.

För dig som är onödigt intresserad följer här lite mer om filosofin kring Panda


Panda är ett CMS som bygger på tre grundidéer. Användarvänlighet, stor designflexibilitet och att det ska vara enkelt att utveckla.

Pandas back-end är lätt att ställa in och tema så att inga kontroller utöver de som faktiskt behövs syns för webbsidans redaktör. Ingen onödig information eller inställningar som inte används visas i sidans back-end.

Många av de stora och populära CMS som finns kommer med en grundläggande struktur för webbsidans front-end. Panda däremot har ingen struktur för front-end alls. När man anropar en viss sida så levererar Panda praktiskt strukturerad men rå data, och det är upp till utvecklaren att bygga template-filer där informationen kan omsättas till HTML och sen temas i princip helt utan begränsningar. Det innebär att det inte finns någon typisk Panda-webb, och absolut ingen typisk Panda-design. Bladet är blankt och ordet är fritt.